Poradnictwo zawodowe

W zakresie usług realizujemy profesjonalne doradztwo zawodowe z wykwalifikowaną doświadczoną kadrą. Doradcy zawodowi pomagają:

    1. zaplanować Indywidualną ścieżkę kariery
    2. wytyczać cele zawodowe w kontekście oczekiwań i potencjału Uczestnika projektu
    3. pomaga w określeniu mocnych stron i predyspozycji zawodowych w oparciu o wywiad i analizę testów i kwestionariuszy.

Doradzając Uczestnikom Projektu posługujemy się zróżnicowanymi metodami, korzystamy z wywiadu kompetencyjnego, testów predyspozycji, zainteresowań i kompetencji.

Doradca zawodowy podczas spotkań skupia się na aspiracjach i mocnych stronach uczestnika, aby pobudzić wzrost motywacji do podjęcia aktywności zawodowej. W oparciu o wszystkie wyżej wymienione działania podejmowane w trakcie wsparcia doradcy zawodowego jest układny indywidualny plan działania dla każdego z Uczestników.

Projekty unijne


Przygotowanie
Pisanie
Realizacja

Copyright © Verto 2019