Kadra

Nasi specjaliści oferują szereg ważych informacji, porad oraz pełne wsparcie na rynku pracy.

Skorzystaj z

  • sesji indywidualnych
  • terapii grupowych
  • e-poradnictwa

Nasz zespół

Weronika Chrzanowska – wykwalifikowany doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem, pośrednik pracy oraz kreatywny coach. Posiada szeroki wachlarz innowacyjnych narzędzi i metod. Mentor w drodze do zmian na płaszczyźnie zawodowej.

Tomasz Brodziak – coach, trener z wieloletnią praktyką biznesu na różnych szczeblach. Zaangażowany doradca zawodowy i skuteczny pośrednik pracy. Pasjonat nieszablonowego podejścia do przełamywania schematycznego myślenia oraz poszerzenia horyzontów klientów

Karolina Grajper – menager / psycholog / trener rozwoju osobistego i zawodowego. W trakcie szkoleń wykorzystuje najciekawsze narzędzia trenerskie, a także liczne gry. Z przyjemnością dzieli się swoim doświadczeniem mentorskim oraz włącza pracę z pytaniami i elementy wizualizacji.

Katarzyna Wybrańska - psycholog/jobcoach . Posiadane kompetencje poparte są sumą wielu doświadczeń zebranych na gruncie wieloletniej pracy psychopedagogicznej. Stawia na diagnozę potrzeb swoich klientów. Elastycznie dopasowuje metody i zakres pracy.

Projekty unijne


Przygotowanie
Pisanie
Realizacja

Copyright © Verto 2019