Szkolenia dla uczestników

Priorytetem naszej kadry na kursach jest uczestnik. Wszelkie pytania i wątpliwości rozwiązywane są od ręki, aby uczestnicy otrzymali pełną i kompleksową wiedzę w danym zakresie.

Doświadczenie kadry trenerskiej w prowadzeniu szkoleń z osobami bezrobotnymi pozytywnie wpływa na atmosferę na szkoleniach i pozwala na nawiązanie kontaktu i relacji z każdym z kursantów, co pozytywnie wpływa na efektywność szkolenia. .

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat honorowany na obszarze całej Unii Europejskiej, który umożliwia podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach UE.

Techniki sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży przygotowuje do pracy na stanowiskach związanych z handlem. Dbamy by każdy uczestnik nabył pełne kwalifikacje i kompetencje niezbędne do wkroczenia na rynek pracy jako wykwalifikowany pracownik branży handlowej. Każdy z uczestników będzie potrafił samodzielnie wykonywać obowiązki z zakresu pozyskiwania klienta, budowania relacji z klientem i przeprowadzania transakcji sprzedażowych. .

Pracownik biurowy

Kurs gwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy Zarządu, prowadzenia dokumentacji biurowej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji pracy biurowej, przepływu informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania, kulturę zawodu, zagadnienia prawne, obsługę komputera i urządzeń biurowych. Oferowane przez nas szkolenie pozwoli na zaspokojenie obecnie występującego popytu wśród pracodawców na lokalnym rynku na wykwalifikowaną kadrę biurową. .

Kosmetyka

Kurs kosmetyczny to intensywne szkolenie skierowane do osób w różnym wieku i z różnym wykształceniem, które chciałyby pracować w zawodzie kosmetyczki.Celem kursu jest nauka zawodu od podstaw, tak aby po jego ukończeniu samodzielnie rozpocząć pracę z klientem i bez obaw wykonywać zabiegi kosmetyczne. Po ukończeniu kursu uczestnicy mogą podjąć pracę w: gabinetach kosmetycznych, SPA & Wellness lub prowadzić salon kosmetyczny.

Trener personalny

Każdy z uczestników kursu będzie potrafił samodzielnie wykonywać obowiązki z zakresu propagowania zdrowego stylu życia, pozyskiwania i motywowania klienta, konsultacji dotyczących odżywiania i stylu życia. W trakcie kursu uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie: zdrowego żywienia, eliminowania złych nawyków i przyzwyczajeń, aktywności fizycznej, opartej na codziennej aktywności ruchowej, a także pozna mechanizmy radzenia sobie ze stresem i metody dbania o zrównoważoną kondycję psychofizyczną.

Przedstawiciel handlowy

W trakcie trwania kursu w wygodny sposób zdobędziesz wiedzę na temat profesjonalnego organizowania spotkań biznesowych i przeprowadzania prezentacji produktu. W materiałach prezentujemy także praktyczne rozwiązania usprawniające pracę przedstawiciela handlowego. Trenerzy wskażą szereg metod, które pozwolą uczestnikowi być perfekcyjnie przygotowanym. do spotkań i rozmów z potencjalnymi klientami, a także umieć opracowywać nowe sposoby ich pozyskiwania, odkrywać nowe grupy docelowe czy zdobywać oferty i realizować specjalne, indywidualne zamówienia.  

Specjalista ds. żywienia / dietetyk

Kurs dietetyki przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdrowiem i racjonalnym stylem odżywiania, które chciałyby zmienić swój profil zawodowy lub są zainteresowane rozwojem umiejętności w tym zakresie. Dietetyk jest specjalistą, który posiada wiedzę nie tylko z zakresu żywienia człowieka, ale również biochemii, anatomii, psychologii oraz medycyny. Celem pracy dietetyka jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.

Ze swojej strony zapewniamy

  • profesjonalne materiały edukacyjne
  • innowacyjne metody szkoleniowe
  • profesjonalny sprzęt ( projektor, flipchart, komputery)
  • materiały dydaktyczne (skrypty, podręczniki)
  • catering
  • serwis kawowy
  • sala szkoleniowa
  • sala komputerowa
  • sala warsztatowa

Projekty unijne


Przygotowanie
Pisanie
Realizacja

Copyright © Verto 2019