Pośrednictwo pracy

Pośrednicy pracy w ramach wsparcia udzielają pomocy w zakresie:

  1. uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
  2. W oparciu o kompetencje, doświadczenie, ambicje i cele zawodowe uczestników projektu pozyskiwane są oferty pracy dostosowane do ich potrzeb zawodowych
  3. informuje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
  4. podczas kontaktu z pracodawcami udziela informacji na temat kandydatów
  5. inicjatywy i organizacji kontaktów oraz spotkań uczestników projektu z pracodawcami
  6. aktywnie wspierają w tworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej

Dzięki działaniom podejmowanym przez pośredników, każdy z uczestników ma realną szansę na zdobycie pracy i realizację swoich celów zawodowych.

Projekty unijne


Przygotowanie
Pisanie
Realizacja

Copyright © Verto 2019