Poradnictwo psychologiczne

W obszarze działalności firmy znajduje się także poradnictwo psychologiczne, prowadzone przez wyspecjalizowany zespół psychologów.

W ramach spotkań psycholog oferuje:

  1. diagnoza potrzeb uczestnika oraz zidentyfikowanie trudności z jaką UP sobie nie radzi
  2. rozpoznanie czynników potrzebnych do dokonania zmiany
  3. zaplanowanie konkretnych etapów pracy np. udział w warsztatach kompetencji społecznych, indywidualne porady dostosowane do potrzeb)
  4. Opracowanie indywidualnego dla każdego UP programu zajęć
  5. poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności
  6. wzmocnienie UP w realizowanych przez  niego zmianach
  7. nabycie/wzrost motywacji do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej, indywidualne porady dostosowane do potrzeb zdrowie

Celem poradnictwa jest zidentyfikowanie problemu oraz odnalezienie satysfakcjonującego rozwiązania, co dzieje się w jasno określonym, stosunkowo krótkim czasie.

Projekty unijne


Przygotowanie
Pisanie
Realizacja

Copyright © Verto 2019