Coaching / Jobcoaching / Lifecoaching

W ramach świadczonych przez nas usług można skorzystać ze wsparcia Coacha z wieloletnim doświadczeniem.

W ramach wsparcia uczestnika nasi Coachowie:

    1. pomagają w przyśpieszeniu tempa rozwoju oraz pracy nad określonymi potrzebami, dzięki czemu skutecznie wpływa to na zwiększenie efektywności życiowej i zawodowej
    2. analizują kompetencje uczestników projektu
    3. korzystają z narzędzi rozwojowych dobranych indywidualnie do danej osobowości oraz sytuacji życiowej uczestnika projektu
    4. pracują nad rozwojem osobistym, karierą zawodową, finansami, work-life balance oraz relacjami interpersonalnymi 5. rozwijają kompetencje miękkie uczestników projektu

a

Wsparcie trenera obejmuje wyznaczenie celów zawodowych i opracowanie ścieżki ich realizacji, przygotowanie planu działania w sytuacji niepowodzeń i przeszkód na drodze do osiągnięcia celu. Głównym zadaniem trenera jest inicjowanie, motywowanie oraz prowadzanie Uczestnika przez proces zmian, który ma doprowadzić go do właściwego miejsca na rynku pracy.

Projekty unijne


Przygotowanie
Pisanie
Realizacja

Copyright © Verto 2019